top of page

Roshi Jiju Kennett

Roshi Jiyu Kennett (1924–1996) ir dibinājusi divus klosterus - Shasta Abbey Kalifornijā,  Throssel Hole Buddhist Abbey Apvienotajā Karalistē, kā arī vairākus nelielus tempļus Eiropā un ASV. izdevusi vairākas grāmatas, tostarp: The Wild, White Goose; Zen is Eternal Life; Roar of the Tigress Volume I; un Roar of the Tigress Volume II.

Viņa piedzima kā Peggy Kennett drēbnieka ģimenē. Jaunībā viņa iestājās dienestā Royal Navy (AK Karāļa Flotē), bet pēc II Pasaules kara uzsāka viduslaiku muzikoloģijas studijas Durham University Ziemeļanglijā un strādāja par baznīcas ērģeļnieci – tai pat laikā praktizējot Teravādas budismu. Ar Zen budismu viņa iepazinās, lasot D. T. Suzuki darbus, un tas viņu mudināja iestāties London Buddhist Society, kur 1960.  gadā viņa satika Zen abotu no Jokohamas Japānā — Keido Chisan (Koho Zenji). Gadu vēlāk Keido Chisan viņu aicināja doties uz Soji-ji templi Japānā, kur Kenett kļuva par viņa oficiālu mācekli. 1963. gadā viņa saņēma Dharmas pārmantojumu. Japānā viņa dzīvoja un mācījās no 1960. līdz 1968. gadam.

Ar Keido Chisan atbalstu Kennett Roshi ieguva Soto apstiprinājumus, kas parasti netiek piešķirti svešzemniekiem un sievietēm — savā templī viņa kalpoja kā abate. 

Kennett Roshi klātbūtne bija jūtama vienmēr, gan garīgi, gan fiziski. Viņa bija spēcīgas miesasbūves, smējās ar skaļiem un sulīgiem smiekliem, un viņai piemita labas stāstītājas spējas. Viņa sastādīja dzimumu vienlīdzību savos tempļos. 

1969. gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Sanfrancisko un 1971. gadā iegādājās zemi netālu no Mount Shasta — visattālākajā Kalifornijas Ziemeļu pusē. Viņa dibināja klosteri Shasta Abbey, un tā darbības pamatā bija Japānas tradīcijas, kurās viņa tika apmācīta, taču ko ir papildinājis viņas neatkarīgais gars, prakstiskais stils un Rietumu kultūrmantojums. Kennett Roshi sekotāji ordenī Order of Buddhist Contemplatives (https://obcon.org/) ir pārņēmuši viņas ieviesto unikālo tradīciju budisma mācības sapludināt ar viduslaiku dziesmām.

Roshi Hugo M.Enomija-Lasāls SJ
(Hugo M.Enomiya-Lassalle SJ)

Hugo Enomija Lasāls ( 1898 – 1990 ) ir Via Integralis tradīcijas mentors, patrons un skolotājs. Viņa vārds mūsu tradīcijā saistās ar meditācijas centru Bedšenbrunnā ( Bad Schonbrunn – Switzerland ), kurā atrodas Lasāla Nams https://www.lassalle-haus.org ).

Enomiya-Lassalle2.jpg

Pirmā pasaules kara laikā gūto iespaidu dēļ Lasāls pievēršas garīgajam Ceļam un iestājas Jezuītu ordenī. Dažus gadus vēlāk, kā misionārs, viņš dodas uz Japānu, lai dzīvotu nabago kvartālos, lai praktiski iedziļinātos un apgūtu zen. Tur viņš vienkāršos apstākļos dala savu dzīvi ar cilvēkiem, kuri 1923.gada lielajā zemestrīcē bija pazaudējuši visu savu iedzīvi. Viņš pieskata bērnus, rūpējas par viņu mācībām, piedalās veselības aprūpē un ēdiena izsniegšanā.

1945.gada 6.augustā viņš atrodas Hirosimā un piedzīvo kodolsprādziena sekas, kas turpmāk izmaina viņa dzīvi un pasaules uzskatu par karu un cilvēku līdzāspastāvēšanu. Drīz pēc tam viņa misionāra ceļi bieži krustojas ar vairākiem pazīstamiem zen mūkiem, starp kuriem viņš sastop arī savu nākamo zen skolotāju Jamada Roši. Pēc vairāku desmitu gadu ilgām zen studijām un prakses 1960-to gadu beigās Enomija Lasāls tiek autorizēts kā skolotājs Yamada Sambo Kyodan kopienā un iegūst Roši ( Zen meistara ) titulu.

maxresdefault.jpg

Drīz pēc tam Lasāls dodas atpakaļ uz Eiropu, kur neskaitāmās publikācijās un lekcijās izplata zināšanas par Japānas zenbudismu un savu zen pieredzi. Viena no šādām vietām ir mācību centrs Badšēnbrunnā Šveicē, kurā vēlāk tiek dibināts

Lasāla Nams, kas pamatoti tiek uzskatīts par garīguma, dialoga un atbildības centru, kurā Zen un Klusuma kultūra veido apmācības programmu pamatlīniju, paliekot atvērta iepretim citām garīgajām tradīcijām.

tradīcija.png

Hugo Lasāla skolas nozīmīgākās vadlīnijas ir saistītas ar starpreliģiju dialoga veidošanu un uzturēšanu, taisnīgākas un mierpilnākas pasaules saglabāšanā. Šī skola mūs māca būt atvērtiem iepretim pasaules izaicinājumie un ciešanām, pastāvīgi savienojot "Ceļu uz iekšu" ar "Ceļu uz āru".

Šīs divas vadlīnijas ir tās, kas veido Glasmana-Lasāla Zen līniju un pasaules uzskatu, kuras pirmssākumi ir saistīti ar Jamada Roši ( Yamada Roshi ), Eitkins Roši ( Aitken Roshi ), Glasman Roši ( Glassma Roshi ) un mūsu mentoru Roši Hugo M.Enomiju Lasālu. Via Integralis ( https://viaintegralis.ch ) ir organizācijas Lassalle-haus un Lassalle Kontemplationsschule Switzerland sastāvdaļa. 

bottom of page