top of page

Soto Zen skolotāju ieteiktie resursi

Zen skolotājs Dogens

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Dogen, vietnē Youtube ir pieejama brīnišķīga filma: skatīties šeit

2

Shasta Abbey Buddhist Monastery

Shasta Abbey.png

3

Throssel Hole Buddhist Abbey

throssel hole.png

5

Zanes Sabules īsfilma

"Sajust piederību"

sajust piederību.png
bottom of page