top of page

Par Soto Zen

Japānā ir pārstāvētas trīs budisma skolas — Soto Zen, Rinzai un Obaku, no kurām lielākā ir tieši Soto Zen skola. Šo mācību no Ķīnas uz Japānu atveda mūks, dzejnieks, rakstnieks un filozofs Ehei Dogen, un tādu to praktizējam arī mēs ordenī Order of Buddhist Contemplatives. 1223. gadā Dogen devās bīstamā ceļojumā pāri jūrai uz Ķīnu kopā ar mūku vārdā Myozen, lai meklētu atbildes uz saviem jautājumiem. Tur Dogen atrada savu skolotāju Rujing —Caodung skolas 13. patriarhu Ķīnā. Mācīdamies kopā ar Rujing, Dogens piedzīvoja ilgi meklēto ķermeņa un prāta brīvību.

Japānā Dogens atgriezās 1228. gadā un tur uzsāka rakstnieka un skolotāja gaitas. Viņa mācība uzsvēra meditācijas neatsveramo nozīmi budisma praksē. Šīs prakses laikā cilvēks novēro apkārtnotiekošo, taču nepieķeras tam un nemēģina iejaukties. Meditētājs pilnībā apzinās katra brīža pieredzi, to, kas notiek "šeit un tagad". Šī meditācija atšķiras no citiem meditēšanas veidiem, kuros tiek skaitīta mantra vai visa uzmanība fokusēta uz noteiktu objektu. Soto Zen meditācijai nav noteikta mērķa. Tās praktizēšana laika gaitā atklāj mūsu visdziļāko būtību, mūsu patieso sirdi.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Dogen, vietnē Youtube ir pieejama brīnišķīga filma:

bottom of page