top of page

Brāmas Tīkla Sūtra (Brahmajāla Sūtra)

bUDDHA AT tHROSSEL.jpg

PIRMAIS NOTEIKUMS

 

Par nogalināšanu.

Buda teica: “Mācekli, ja tu nogalini pats, apzināti izraisi cita nāvi, mudini citus nogalināt, cildini nogalināšanu, priecājies par nogalināšanu, tīšam vēli kādam nāvi, tīšām izraisi nāvi, nodrošini rīkus vai līdzekļus nogalināšanai, atņem dzīvību, arī ja tas ir likumīgi, proti, jebkādā veidā iesaisties nogalināšanā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

OTRAIS NOTEIKUMS

 

Par zagšanu.

Budas mācekli, ja tu zodz pats, apzināti ierosini kādam citam zagt, mudini kādu citu zagt, piedalies vai atbalsti zagšanu, izspiešanu vai krāpšanu vai jebkādā veidā iesaisties šādās darbībās, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Lūdzu, nezodz to, kas piederējis mirušajam vai ko kāds jau ir nozadzis. Apzināti nezodz neko, kas pieder kādam citam, kaut adatu vai zāles stiebru. Kā Bodisatva no savas Budas dabas īsteno goddevīgu, apzinīgu, žēlsirdīgu un labvēlīgu sirdi. Vienmēr palīdzi citiem pavairot veiksmi un prieku. Turpretī – ja tu zagsi to, kas pieder citam, tu esi Bodisatva kas paveic nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

TREŠAIS NOTEIKUMS

 

Par miesaskārīgu izturēšanos.

Budas mācekli, ja tu nododies miesaskārēm, apzināti liec citam iesaistīties nešķīstās nodarbēs, mudini kādu citu to darīt vai jebkādā veidā iesaisties šādās darbībās, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Lūdzu, apzināti neļaujies iekārei pret nevienu citu. Ja tu iesaisties miesaskārīgās vai izvirtīgās darbībās ar cilvēku, dzīvnieku, dēvonu, mironi vai garu, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Kā Bodisatva vairo cienīgu un apzinīgu sirdi, lai izglābtu visas jūtīgās būtnes, aizvestu tās uz Tālo krastu un šķīstītu cilvēci. Taču, ja tu tīšām izraisi vai veicini kāda miesaskāri, tostarp savas mātes, meitas, māsas vai jebkura cita radinieka vai pat dzīvnieka miesaskāri, un uzvedies izlaidīgi, tādā veidā atklājot savu labsirdības un līdzjūtības trūkumu, tu esi Bodisatva, kas paveicis smagu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

CETURTAIS NOTEIKUMS

 

Par melošanu.

Budas mācekli, ja tu runā pretēji patiesībai, apzināti liec citam melot, mudini citus melot vai lielīties, jebkādā veidā iesaisties melošanā vai lielībās, izliecies, ka esi redzējis to, ko patiesībā neesi, vai ka neesi redzējis to, ko patiesībā esi, vai ar ķermeni vai prātu paud to, kas neatbilst patiesībai, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Kā Bodisatva nepārtraukti rosini patiesus vārdus un patiesus uzskatus gan sevī, gan pārējās jūtīgās būtnēs. Taču, ja tu uzkurini maldīgus vārdus, maldīgus uzskatus vai maldīgu rīcību, tu esi Bodisatva, kas paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

PIEKTAIS NOTEIKUMS

 

Par apreibinošu vielu lietošanu un izplatīšanu.

Budas mācekli, ja tu lieto vai tirgojies ar apreibinošām vielām, mudini vai piespied citus to darīt vai jebkādā veidā iesaisties šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Lūdzu, netirgojies apzināti ar nevienu apreibinošo vielu, jo tās patiesi sagādā un  izraisa nepieņemamu un piesārņotu rīcību. Kā Bodisatva atmodini skaidro gudrības gaismu ikkatrā jūtīgā būtnē. Taču, ja tu atbalsti vai mudini izvirtību citos, tu esi Bodisatva, kas paveicis smagu pārkāpumu, kas nopelna izslēgšanu.

 

SESTAIS NOTEIKUMS

 

Par citu budistu aprunāšanu, ja viņu rīcība šķiet pretēja Noteikumiem.

Budas mācekli, ja tu noniecini vai aprunā kādu Bodisatvu, kas ir mūks vai laicīgs budists, vīrietis vai sieviete, mudini citus to darīt, palīdzi apmelot vai tenkot vai jebkādā veidā iesaisties šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas nopelna izslēgšanu. Ja kā Bodisatva tu dzirdi kādu ļaunu budistu vai citu cilvēku, vai kādu citu tradīcijas sekotāju stāstām, ka kāds no Budas Darmas neievēro ētiskos norādījumus vai Vinaja, tev vienmēr jāatver līdzjūtīga sirds, lai šo cilvēku mācītu un atmodinātu viņā Mahājānas paļāvību un vērtības. Taču, ja kā Bodisatva tu pats tenko vai runā ļaunu par Budas Darmas darbībām, kas šķiet pretstatā šiem Noteikumiem, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

SEPTĪTAIS NOTEIKUMS

 

Par sevis slavēšanu un citu noniecināšanu.

Budas mācekli, ja tu izcel sevi un noniecini citus, mudini citus to darīt, palīdzi noniecināt vai nomelnot citus vai jebkādā veidā iesaisties šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Tā vietā tev ir pacietīgi jāpieņem apvainojumi un kritika no citiem, lai palīdzētu visām jūtīgām būtnēm; aizdomājies par to, ko vajadzētu mainīt sevī un kas ir labs citu rīcībā. Taču, ja tu lielies par savu tikumību un slēp citu labās īpašības, izraisot viņu nomelnošanu un noniecināšanu, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

ASTOTAIS NOTEIKUMS

 

Par skopu rīcību ar mantu vai Darmu.

Budas mācekli, ja tu esi mantkārīgs un skops, mudini vai veicini skopumu citā, pavairo skopumu vai jebkādā veidā iesaisties šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas nopelna izslēgšanu. Ja sastopi kādu trūcīgu nabagu ubagojam, tad kā Bodisatva, ņemot piemēru no saviem senčiem, atrodi gudru un piemērotu veidu, kā sagādāt viņam nepieciešamo. Taču, ja kā Bodisatva tu nevēlies dalīties pat ar sīknaudu, adatu vai zāles stiebru vai nepiedāvā kādam Darmas meklētājam pat sīku teikumu no mācībām vai nedaudz no Darmas, bet gan nonievā, apvaino vai nolamā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu.

 

DEVĪTAIS NOTEIKUMS

 

Par dusmu un cietsirdības vairošanu.

Budas mācekli, ja tu uz kādu esi dusmīgs, mudini citus just naidu, apzināti izraisi dusmas vai jebkādā veidā iesaisties šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Kā Bodisatvam tev ir jāvairo labsirdības sakne ikvienā būtnē, lai nerastos pretrunas un strīdi. Nepārtraukti turi nomodā līdzjūtības sirdi, cieņu un neatlaidību sevī. Taču, ja tu zākā, apvaino vai izmanto kādu būtni – pat visļaunāko – vai, vēl sliktāk, ja dusmās sit kādam ar roku, spieķi vai zobenu, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Tas pats attiecas arī uz dusmu glabāšanu pēc tam, kad pāridarītājs ir atvainojies un patiesi izteicis nožēlu par savu rīcību.

 

DESMITAIS NOTEIKUMS

 

Par Trīs Dārgumu nomelnošanu.

Budas mācekli, ja tu nomelno vai aprunā Trīs Dārgumus, mudini citus to darīt, apzināti jebkādā veidā iesaisties ļaunprātīgās sarunās vai jebkādā veidā piedalies šādā rīcībā, tu esi paveicis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu. Kā Bodisatvam, kad tu dzirdi kādu, kas nezināšanas dēļ vai aiz ļauna prāta izsaka kaut vienu sliktu vārdu par Budām, tev tas sāp tā, it kā tavā sirdī trīssimt reižu būtu ietriekts zobens. Vēl sliktāk ir, ja tu nevis kultivē uzticību, cieņu un neatlaidību, bet gan ļauj paša mutei izteikt ļaunus vārdus, kļūsti par nelāgu cilvēku līdzdalībnieku un iesaisties ļaunās sarunās ar cilvēkiem, kuriem ir aplami garīgie uzskati! Tāds Bodisatva ir pieļāvis nopietnu pārkāpumu, kas pelna izslēgšanu."

bottom of page