top of page

Sirds Sūtra

sirds sutra notis_edited.jpg

Kad cienītā Avalokitešvara Bodisatva Visaugstākā / Apskaidrībā

Izprata pilnībā / visas piecas skandas,

Viņa skaidri redzēja, ka tās / savā dabā 

Ir tukšas, tīras  un  vispār / nepiesārņotas. ​

Lūk, Šariputra, forma ir nekas cits kā tukšums, tukšums – nekas / cits kā forma: 

Formu nevar / atšķirt no tukšuma. 

Kas ir forma / tas  ir tukšums; 

Kas ir tukšums, / tas arī ir forma. 

Tas pats attiecas uz / visām sajūtām, 

Uztveri, / prātu un apziņu. 

Lūk, Šariputra, šeit visas parādības ir iezīmētas /  ar tukšumu, 

Nevis ar / dzimšanu un miršanu; 

Tās neaptraipās un /  neattīrās, 

Nepalielinās un / nesamazinās.

Lūk, Šariputra – šinī tukšumā nav formas, jūtu, prāta, uztveres un / apziņas; 

Nav acu, ausu, deguna, mēles, ķermeņa, prāta,  taustes, garšas, skaņas, krāsas un / domu objektu; 

Nav redzes, nav apziņas, nav gudrības / un neziņas; 

Tāpat nav vecuma un nāves, / un nav to izzušanas.

Nav ciešanu un ciešanu /  avotu; 

Nav ciešanu izzušanas, / un nav Ceļa. 

Kad Bodisatvas pamatojas Visaugstākajā Apskaidrībā / šķēršļi izšķīst, 

Tad pazūd prāta robežas – / ir pilnīga Nirvāna. 

Visi Budas tagadnē, pagātnē un nākotnē paļaujas Visaugstākajā / Apskaidrībā 

Un nokļūst nepārspējamā / pilnīgā  Apgaismībā. 

Tāpēc ir jāzina – tā ir svētākā, spožākā un varenākā mantra.

Šī nepārspējamā mantra / iznīcina ciešanas. 

Šis ir patiess / un nav viltots, 

Klau ! Šī ir absolūtā / Apskaidrības mantra. 

O, Buda, ejam, ejam, / ejam tālāk, 

Vienmēr ejam tālāk, / vienmēr kļūstam Buda. 

Tulkojusi skolotāja Elga Bridžīna Rūsiņa

bottom of page