Attīri savu sirdsprātu un izzini savas     sirds dziļumus meditējot.
 Tad tu visu ieraudzīsi skaidri,
   un nekas tevi neaizturēs.
                                                                                      Wanshi Shohaku 1091 - 1157