top of page

Sirds Sūtra

Kad cienītā Avalokitešvara Bodhisatva dziļā Pražņapāramītā

Izprata skaidri visas piecas skandas. 

Viņa skaidri redēja - ka tās savā dabā 

Ir tukšas, tīras un vispār nesārņotas.

O Šariputra, forma ir nekas cits kā tukšums, 

tukšums nekas cits kā forma:

Formu nevar atšķirt no tukšuma. 

Kas ir forma tas ir tukšums;

Kas ir tukšums arī tas ir forma:

Tas pats attiecās uz visām jutām, uztveri, prātu un apziņu.

O Šariputra, šeit visas parādības ir iezīmētas ar tukšumu:

Ne ar dzimšanu un miršanu: tie neaptraipās un nesamazinās.

O Šariputra - šinī tukšumā nav formas - jūtu - prāta - uztveres -vai apziņas:

Nav acs - auss - deguna - mēles - ķermeņa - prāta - nav formas -taustes - garšas -

skaņas - krāsas vai domas objecktu

Nav redzes - nav apziņas - nav gudrības un neziņas;

Tāpat nav vecuma un nāves un nav to izzusšanas.

Nav ciešanu un ciesānu avota, nav ciešana izzušanas un nav Ceļa.

Kad Bodisatvas pamatojās Prazņaparamitā sķeršļi izšķīst,

Tad prāts ir bez robezām galiga Nirvana.

Visi Budas paslaik, pagātnē un nākotnē paļaujās Prazņapāramītā

Un iegūst nepārspējamu Pilnīgu Apskaidrību.

Tad jāzin, tā ir sakralā mirdzošā varenākā mantra,

Tā nepārspējama mantra kas iznīcina ciešanas.

Šis ir absolūtā Apskaidrības Mantra, klauj!

O Buda, ējam, ējam, ējam tālāk,

Vienmēr ējam tālāk, vienmēr kļūstam Buda.

 

bottom of page